Do you got room for one more troubled soul?

Archive/RSS/Ask/Theme

Ako nga pala si Joshua. 17. Capizeno. Kasalukuyang nasa Iloilo. Nag-aaral ng BSIT at nag-mamajor ng Multimedia sa West Visayas State University.

Amateur guitar player/singer. Video game nerd. Loveless bastard. Socially awkward guy. Taga-WEST. LINK.exe

"Music Junkie". May earphones sa tenga 24/7.

50% Philanthropist
50% Misanthropist
via SoundCloud / internetkilledme
via SoundCloud / internetkilledme

(via chinitangmakulit)

(via weirdongbaleeeew)

(via giantpandaphotos)

(via mima-xx)

via nnarry

(via could-you-love-a-beast)

Too late na ba na bumalik ako sa pag-blog ko dito? Matagal na din akon nawala at parang interesado lang ulit ako mag-blog eh. Iba na rin yung laman ng feed ko puro na reblogs. Naninibago lang ulit ako eh, try kong buhayin tong blog ko ulet. :)

#Thoughts  

(via theorphanedanything)

(via theorphanedanything)

via lonur