Do you got room for one more troubled soul?

Archive/RSS/Ask/Theme

Ako nga pala si Joshua. 17. Capizeno. Kasalukuyang nasa Iloilo. Nag-aaral ng BSIT at nag-mamajor ng Multimedia sa West Visayas State University.

Amateur guitar player/singer. Video game nerd. Loveless bastard. Socially awkward guy. Taga-WEST. LINK.exe

"Music Junkie". May earphones sa tenga 24/7.

50% Philanthropist
50% Misanthropist

Hello, bakit gising pa kayo sa ganitong oras? Haha!

Tangina di pa ako dinadalaw ng antok! -.-

  1. jgonzalezzerna said: anong oras na ba jan? :P
  2. internetkilledme posted this